Polityka prywatności

W niniejszej polityce prywatności znajdują zastosowanie definicje wskazane w Regulaminie Lekcje Mindfulness, dostępnym na stronie www.lekcjemindfulness.pl

Korzystanie ze strony Lekcje Mindfulness jest możliwe jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności i Regulaminu Lekcje Mindfulness.

Celem polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Lekcje Mindfulness w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza zamówienia i formularza kontaktowego oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Lekcje Mindfulness są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.), ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "RODO".

1. Administrator danych osobowych

EGO-Centrum Sp. zo.o., 02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34 p.18, Regon:142902735,NIP: 7010292580, adres e-mail: kontakt@lekcjemindfulness.pl (dalej "Lekcje Mindfulness") jest administratorem w rozumieniu RODO. Oznacza to, że Lekcje Mindfulness ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

2. Odbiorcy danych osobowych

Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting serwisu Lekcje Mindfulness oraz biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych.

Kupujący, składając zamówienie wyraża zgodę na udostępnienie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu celem doprowadzenia do finalizacji umowy sprzedaży.

Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3. Sposób gromadzenia danych osobowych

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem strony Lekcje Mindfulness są przekazywane Lekcje Mindfulness bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na stronie www.lekcjemindfulness.pl, a także w trakcie kontaktu email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem strony Lekcje Mindfulness. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

4. Prawo dostępu do danych osobowych

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

Jednocześnie, w celu podatkowym będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Lekcje Mindfulness zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

6. Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem strony Lekcje Mindfulness. Dane osobowe podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.

Prawnie uzasadnionym interesem Lekcje Mindfulness jest prowadzenie marketingu własnych usług.

Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

Poniżej opisaliśmy najczęstsze działania na danych osobowych oraz rodzaj danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z korzystaniem z usług Lekcje Mindfulness.

Formularz Kontaktowy: Administrator przetwarza dane Użytkownika podane w formularzu w celu udzielenia odpowiedzi na zadanie pytania, ale też do zrealizowania próśb.

Formularz Zamówienia: Administrator przetwarza dane Kupującego podane w formularzu zamówienia, w przypadku składanych zamówień. Takie dane obejmują imię i nazwisko Kupującego, numer telefonu, jego adres email oraz adres do wysyłki zamówienia.

Transakcje: Lekcje Mindfulness w ramach strony Lekcje Mindfulness może przetwarzać informacje stanowiące dane osobowe, umożliwiające Kupującemu i Sprzedającemu zawarcie umowy sprzedaży, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Lekcje Mindfulness w ramach strony Lekcje Mindfulness.

Obsługa Użytkownika: Lekcje Mindfulness w ramach strony Lekcje Mindfulness, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe kontaktujących się z Lekcje Mindfulness. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji np. udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, ale też do zrealizowania próśb.

7. Cookies

Lekcje Mindfulness może gromadzić w ramach usług strony lekcjemindfulness.pl za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies. Polityka Cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka), to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze) w czasie korzystania przez Ciebie ze strony www.lekcjemindfulness.pl i następnie tam przechowywane. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia końcowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Pliki cookies są wykorzystywane przez Ego-Centrum w celu zapewnienia Tobie jak najbardziej wygodnego funkcjonowania strony www.lekcjemindfulness.pl, a także do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze Strony, co umożliwia ulepszanie, optymalizowanie i rozwijanie jego struktury, zawartości funkcjonalności.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.


Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

8. Wykorzystanie zgromadzonych danych

Dzięki plikom Cookies możliwe jest:

- zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania strony www.lekcjemindfulness.pl

- zapewnienie bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji

- tworzenie statystyk oglądalności podstron strony www.lekcjemindfulness.pl

Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ten sposób, że przeglądarka internetowa będzie blokować automatyczne zapisywanie plików cookies albo każdorazowo informować o ich zamieszczeniu w urządzeniu. W przypadku wyłączenia lub ograniczenia przez Ciebie dostępu plików cookies do urządzenia korzystanie ze strony www.lekcjemindfulness.pl będzie możliwe, jednakże niektóre jego funkcje mogą nie być wówczas dostępne lub korzystanie ze Strony może być mniej wygodne. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.


9. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Lekcje Mindfulness dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

10. Zmiana postanowień

W razie konieczności Lekcje Mindfulness może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

11. Dane kontaktowe

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontakt@lekcjemindfulness.pl

 
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Dane do wysyłki
Wybierz sposób wysyłki
Wybierz ile egzemplarzy chcesz zamówić
Jeśli masz firmę i chcesz otrzymać fakturę uzupełnij
Jeśli masz uwagi do zamówienia
Cena za jeden egzemplarz książki wynosi 39 zł z VAT
* Zapoznałem się z regulaminem * Zapoznałem się z polityką prywatności Chcę otrzymywać informacje handlowe
Do góry Kup teraz