Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego www.lekcjemindfulness.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar wymaga akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.

Właścicielem Sklepu Internetowego jest 

Mindfulness Polska Uważność zaczyna się tu i teraz Agnieszka Guzicka
ul. Narcyzów 14/11, 05-509 Józefosław
NIP: 7822058880

kontakt@lekcjemindfulness.pl

Zamawiający w sklepie internetowym lekcjemindfulness.pl zwany dalej Zamawiającym powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku składania zamówienia na stronie lekcjemindfulness.pl Zamawiający zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.


II. Warunki ogólne sprzedaży wysyłkowej

 1. Sklep internetowy lekcjemindfulness.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.lekcjemindfulness.pl, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej Produktem.
 2. Zamawiający składa zamówienie klikając w zakładkę „Kup teraz”. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest uzupełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówień. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.
 3. Zamawiający ma do wyboru kilka form dostawy, które zostały wskazane w formularzu zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 5. Zamówienia złożone przez Internet w soboty, niedziele oraz święta realizowane będą następnego dnia roboczego, a w przypadku wybrania formy płatności "Przedpłata" gdy wpłata zostanie zaksięgowana na koncie.
 6. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części bez poniesienia kosztów.
 7. Zamawiający może zmodyfikować lub wycofać złożone zamówienie telefonicznie lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres kontakt@lekcjemindfulness.pl
 8. Zamawiający może dokonać modyfikacji zamówienia, które zostało już wysłane pisząc na adres kontakt@lekcjemindfulness.pl
 9. Cena towaru znajdującego się na stronie lekcjemindfulness.pl wyrażone jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena produktu nie zawiera ceny kosztów przesyłki. Na cenę ostateczną zamówienia składa się: cena towaru * ilość sztuk + koszt przesyłki.  Składając zamówienie, zamawiający może podejrzeć koszt dostawy, poprzez rozwinięcie opcji dostawy (opis zawiera koszt dostawy). Ostateczną sumę zamówienia zamawiający zobaczy po złożeniu zamówienia.
 10. Lekcjemindfulness.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych towarów z oferty sklepu, wprowadzania nowych, przeprowadzania akcji promocyjnych w Sklepie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 11. Do każdego zamówienia dołączane jest potwierdzenie kupna (faktura VAT) lub będzie ona wysłana na wskazany w zamówieniu adres e-mail w postaci dokumentu pdf.


III. Sposoby i terminy zapłaty

 1. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować w następujący sposób:
 2. płatność z dołu: przesyłka za pobraniem - Zamawiający reguluje należność przy odbiorze przesyłki
 3. płatność z góry: przelew bezpośrednio z konta klienta na konto firmowe


IV. Formy dostawy

Dostawa odbywa się w sposób wybrany przez Zamawiającego i określony w zamówieniu.Przesyłki dostarczane są przez firmę kurierską. Możliwy jest też odbiór osobisty na terenie Warszawy (Warszawa Pyry).

 1. Płatność przelewem, przedpłata: Firma kurierska - wysyłka kurierska możliwa jest tylko w przypadku zamówień realizowanych na terenie Polski i płatnych przelewem; Czas oczekiwania na zrealizowanie zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych a wysyłka realizowana jest po zaksięgowaniu wpłaty na konto. W przypadku opóźnień Zamawiający jest informowany o zaistniałej sytuacji.
 2. Płatność przy odbiorze (pobranie): Firma kurierska - wysyłka kurierska możliwa jest tylko w przypadku zamówień realizowanych na terenie Polski; Czas oczekiwania na zrealizowanie zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych. W przypadku opóźnień Zamawiający jest informowany o zaistniałej sytuacji.
 3. Odbiór osobisty (Warszawa - Pyry) po uprzednim mailowym/telefonicznym umówieniu się. Przedpłata na konto lub Płatność przy odbiorze - w zależności od opcji wybranej w Formularzu zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji
 5. W przypadku rezygnacji z zamówienia Zamawiający jest zobowiązany poinformować Sklep o zaistniałym fakcie poprzez e-mail: kontakt@lekcjemindfulness.pl


V. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Zamawiający który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny.

Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Zamawiający.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Zamówienia w posiadanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przekazując taką informację w postaci e-mail na adres: kontakt@mindfulnesspolska.pl. Sklep za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Zamawiającemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych zamówieniem albo ich części.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy mailowe wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Zamawiającemu koszt zakupu Produktu/Produktów. Sklep dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Zamawiającego po tym jak otrzyma Produkt/Produkty.

Zamawiający pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpieniaod umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający. W przypadku, gdy Zamawiający za Produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Zamawiający ma obowiązek zwrócić przesyłką Produkt Sklepowi lub przekazać jąosobie upoważnionej przez Sklep do obioru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


VI. Reklamacje

Sklep przestrzega obowiązku dostarczania Produktów bez wad.

W przypadku, gdy Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekstjednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 - 576.

Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. W szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których Zamawiający został zapewniony przez Sklep lub reklamę,(iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sklep, (iv) została wydana Zamawiającemu w stanie niezupełnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa (wydania rzeczy kupującemu) na kupującego lub wynikły z wady tkwiącej w rzeczy w tej samej chwili.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

Reklamację należy złożyć w formie pisemnej. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach gwarancji. Pismo Zamawiający może wysyłać drogą mailową na adres e-mail kontakt@lekcjemindfulness.pl.

Zamawiający może wybrać jedną z opcji rozstrzygnięcia reklamacji:

- wymiany towaru na nowy

- odstąpienia od umowy- o ile wada jest istotna

W pierwszej kolejności Sklep proponuje Zamawiającemu wymianę towaru na nowy, wolny od wad. W przypadku, gdy byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione Sklep przyjmuje oświadczenie o odstąpieniu od umowy jeśli wada jest istotna.

Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczny jest zwrot towaru, reklamowy produkt należy odesłać na adres: Mindfulness Polska Uważność zaczyna się tu i teraz Agnieszka Guzicka ul. Bogatki 10A, 02-837 Warszawa.

Sklep zobowiązuje się do udzielenia Nabywcy odpowiedzi na reklamację w terminie 7dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji lub jeżeli reklamacja wiąże się ze zwrotem reklamowanego towaru Sklep poda Zamawiającemu termin dostarczenia towaru po obsłudze reklamacji.

Sklep musi wymienić towar, który trwa nie dłużej niż 10 dni kalendarzowych. Jeśli Sklep nie dochowa tego terminu, Zamawiający może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sklepu i upływu wyznaczonego terminu Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

Za datę otrzymania reklamowanego towaru przyjmuje się dzień, w którym towar ten zostanie dostarczony do siedziby Sklepu.


VII. Warunki korzystania ze strony www.lekcjemindfulness.pl

Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Zamawiającego następujących minimalnych wymagań technicznych: 

Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies.

Zamawiający zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Zamawiającego na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

Strona internetowa www.lekcjemindfulness.pl używa plików cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Zamawiających. Zamawiający może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.


VIII. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest EGO-Centrum Sp. z o.o., 02-078 Warszawa, ul.Krzywickiego 34 p.18, REGON: 142902735, NIP: 7010292580

W trakcie składania zamówienia na stronie lekcjemindfulness.pl Zamawiający podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń Produktu/Produktów (i/lub adres do faktury), adres e-mail, numer telefonu. Dane te mogą być przetwarzane przez Sklep tylko w celu realizacji zamówienia Zamawiającego w tym m.in. informowania Zamawiającego o statusie zamówienia.

W trakcje składania Zamówienia, zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych Zamawiający poprzez zaznaczenie checkboxu dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji składanych zamówień.

W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 zezm.), Zamawiający ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymaniaich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Dostępne dane osobowe klientów naszego sklepu nie są udostępniane ani sprzedawane podmiotom zewnętrznym

Wydawnictwo EGO-Centrum Sp. z o.o., 02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34p.18, REGON: 142902735, NIP: 7010292580 nie odpowiadaza naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wynikłych z włamań do sieci, kradzieży sprzętu a także innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.


IX. Informacje handlowe

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości e-mail osobom, które składając zamówienie w Sklepie wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

Informacje handlowe mogą zawierać informacje dotyczące akcji promocyjnych, nowości wydawniczych a także informacje nie zwiazane bezpośrednio z działalnością sklepu np. życzenia świąteczne.


X. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy zdnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Regulamin z dnia 30.09.2017 r.

 
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Dane do wysyłki
Wybierz sposób wysyłki
Wybierz ile egzemplarzy chcesz zamówić
Jeśli masz firmę i chcesz otrzymać fakturę uzupełnij
Jeśli masz uwagi do zamówienia
Cena za jeden egzemplarz książki wynosi 39 zł z VAT
* Zapoznałem się z regulaminem * Zapoznałem się z polityką prywatności Chcę otrzymywać informacje handlowe
Do góry Kup teraz